Posturi vacante

09.07.2019
Rezultatul concursului pentru postul de SECRETAR

 1. FETEAN Cristina - Flavia - ADMIS
 2. MIJA Daliana - Camelia - RESPINS
 3. ALEXĂ Alisa - RESPINS
 4. BUCUR Ioana - Alina - RESPINS
 5. LAZĂR Andreea - RESPINS

04.07.2019
!!! ATENȚIE !!!
Proba scrisă din data de 08.07.2019 se reprogramează în data de 09.07.2019 începând cu ora 09:00, astfel că toate probele concursului se vor desfășura în aceeași zi. 


02.07.2019
Au fost admise următoarele dosare (ordonate alfabetic):

 • ALEXĂ Alisa
 • BUCUR Ioana - Alina
 • DAN Elena - Luminița
 • FETEAN Cristina - Flavia
 • LAZĂR Andreea
 • MIJA Daliana - Camelia

Conducerea Liceului Teoretic „Stephan Ludwig Roth”, anunță scoaterea la concurs a următorului post:
 • Un post de Secretar, durată nedeterminată.

Informații suplimentare la sediul instituției (Str. George Enescu, Nr. 7, loc. Mediaș, jud. SIBIU, 551018), la avizierul din curtea clădirii sau pe site-ul instituției https://www.liceulroth.ro/posturi_vacante/ sau la telefon: 0269.844.406 (interior 8001).

Concursul va cuprinde următoarele probe:
 • Selecție de dosare;
 • Probă scrisă;
 • Interviu;
 • Probă practică.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului menționat:
Nr. Crt. Etapa de concurs Data/Perioada Ora Locația
1.             Depunerea dosarelor candidaților 10.06.2019 – 21.06.2019 09:00 – 13:00 Secretariatul liceului
2.             Selecția dosarelor 24.06.2019 – 02.07.2019   Sediul instituției
3.             Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 02.07.2019 Până la ora 14:00 Avizier / site-ul liceului
4.             Depunere contestații 04.07.2019 09:00 – 11:00 Secretariatul liceului
5.             Afișare rezultate contestații 04.07.2019 Până la ora 14:00 Avizier / site-ul liceului
6.             Proba scrisă 08.07.2019 09:00 Sediul instituției
7.             Afișarea rezultatelor la proba scrisă 08.07.2019 14:00 Avizier / site-ul liceului
8.             Depunerea contestațiilor 08.07.2019 15:00 – 15:30 Secretariatul liceului
9.             Afișarea rezultatelor contestațiilor 08.07.2019 17:00 Avizier / site-ul liceului
10.         Susținerea probei practice 09.07.2019 09:00 Sediul instituției
11.         Susținerea interviului 09.07.2019 12:00 Sediul instituției
12.         Afișarea rezultatelor după susținerea interviului / probei practice 09.07.2019 14:00 Avizier / site-ul liceului
13.         Afișarea rezultatelor finale 10.07.2019 15:00 Avizier / site-ul liceului
 
Condiții generale de înscriere la concurs:
 • Cetățenia română;
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exercițiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată de adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Lipsa condamnărilor definitive;
 • Spirit gospodăresc, inițiativă, responsabilitate.

Condiții specifice:
 • Absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență (studii economice, administrație publică, management, juridice);
 • Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • Cunoștințe privind încadrarea personalului din învățământ;
 • Noțiuni de comunicare în relații publice;
 • Rezistență la stres;
 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit pe perioade limitate;
 • Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer;
 • Utilizarea platformei on-line (SIIIR, EDUSAL) – constituie un avantaj;
 • Cunoștințele de utilizare a softului specific în domeniul resurselor umane – constituie un avantaj.
Conținutul dosarului de înscriere:
 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copie act identitate;
 • Copii acte de studii (diploma + foaia matricolă), se vor certifica conform cu originalul la sediul instituției la depunerea dosarului;
 • Copie după carnetul de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Curriculum vitae în format Europass;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografie:
 • Legea educației naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legile de salarizare în sistemul bugetar;
 • Codul muncii Legea 53/2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Contractul colectiv de muncă la nivelul învățământului preuniversitar;
 • Legea arhivelor naționale;
 • Legea pensiilor;
 • Regimul actelor de studii în învățământul preuniversitar;
 • ROFUIP, OMEN 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 • Manualul de utilizare pentru aplicațiile: EDUSAL, SIIIR (se pun la dispoziție de către instituție în format electronic);
 

- Manual de utilizare Edusal:


- Manual de utilizare SIIIR:

COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.