Structura Anului Școlar 2017-2018

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 - extrase:

Art. 1 (1) Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.
          (2) Prin excepție de la prevederile alin.(1) se stabilesc următoarele:
            a)pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, și se încheie în data de 25 mai 2018.


Art 2. Anul școlar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017 și se încheie pe data de 31 august 2018 și se structurează pe două semestre, după cum urmează: 

  • Semestrul I  are 18 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018, 
Cursuri:
- luni 11 septembrie 2017 - vineri 22 decembrie 2017
Vacanța de iarnă:
- sâmbătă 23 decembrie 2017 - duminică 14 ianuarie 2018
Cursuri: 
- luni 15 ianuarie 2018 - vineri 2 februarie 2018
Vacanța intersemestrială:
- sâmbătă 3 februarie 2018 - duminică 11 februarie 2018
  • Semestrul al II-lea are 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018.

Cursuri: 
- luni 12 februarie 2018 - vineri 30 martie 2018
Vacanța de primăvară:
- sâmbătă 31 martie 2018 - marți 10 aprilie 2018
Cursuri: 
- miercuri 11 aprilie 2018 - vineri 15 iunie 2018
Vacanța de vară:
- sâmbătă 16 iunie 2018 - duminică 9 septembrie 2018
Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

Art. 5 (1) Programul naţional „Şcoala altfel" se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017- 31 mai 2018, pe o perioadă de de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Art. 6 Lucrările scrise semestriale/tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth - ȘCOALA ALTFEL - se desfășoară în perioada
30 OCTOMBRIE- 3 NOIEMBRIE 2017


Atașat puteți consulta Ordinul mininstrului  Educaţiei Naţionale nr. 3.382/24.02.2017, privind structura anului şcolar 2016-2017.
 

development & webserving copyright by 1pixelsolutions