Articole

Concurs ocupare posturi vacante

Nr. 879 / _11.07.2017_
 
            Conducerea Liceului Teoretic „Stephan Ludwig Roth” anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
-          un post Secretar, durată  nedeterminată;
-          un post Administrator de patrimoniu, durată nedeterminată.
            Informații suplimentare la sediul instituției (str. George Enescu, nr. 7, avizier din curtea clădirii, pe site-ul www.liceulroth.ro sau la telefon: 0269.844.406 (interior 8001)
            Concursul va cuprinde următoarele probe:
-          selecție dosare;
-          probă scrisă;
-          interviu
-          probă practică (pentru postul de secretar)

 
            Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor menționate:

Nr. Crt. Etapa de concurs Data / perioada Ora Locația
1.        Depunerea dosarelor candidaților 13.07.2017 – 26.07.2017 09:00 – 13:00 Secretariatul liceului
2.        Selecția dosarelor 26.07.-2017 – 28.07.2017 09:00 – 13:00  
3.        Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 31.07.2017 14:00 Avizier / site-ul liceului
4.        Depunere contestații 01.08.2017 09:00 – 11:00 Secretariatul liceului
5.        Afișare rezultate contestații 02.08.2017 14:00 Avizier / site-ul liceului
6.        Proba scrisă 09.08.2017 09:00 Sediul instituției
7.        Afișarea rezultatelor la proba scrisă 09.08.2017 14:00 Avizier / site-ul liceului
8.        Depunerea contestațiilor 09.08.2017 14:30 – 15:00 Secretariatul liceului
9.        Afișarea rezultatelor contestațiilor 09:08.2017 17:00 Avizier / site-ul liceului
10.    Susținerea interviului / probei practice 10.08.2017 10:00 Sediul instituției
11.    Afișarea rezultatelor după susținerea interviului / probei practice 10.08.2017 14:00 Avizier / site-ul liceului
12.    Afișarea rezultatelor finale 10.08.2017 15:00 Avizier / site-ul liceului
 

 
Condiții generale de înscriere la concurs:
-          Cetățenie română;
-          Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
-          Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-          Capacitate deplină de exercițiu;
-          Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată de adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
-          Lipsa condamnărilor definitive;
-          Spirit gospodăresc, inițiativă, responsabilitate.
Condiții specifice pentru postul de secretar:
-          Absolvirea unei instuții de învățământ superior cu diplomă de licență (studii economice, administrație publică, management, juridice);
-          Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
-          Cunoștințe privind încadrarea personalului din învățământ;
-          Noțiuni de comunicare în relații publice;
-          Rezistență la stres
-          Disponibilitate la timp de lucru prelungit pe perioade limitate;
-          Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet explorer, baze de date,
-          Utilizare platforme on-line (SIIIR, EDUSAL) - constituie un avantaj;
-          Cunoștințele de utilizare a softului specific în domeniul resurselor umane - constituie un avantaj;
Condiții specifice pentru postul de administrator de patrimoniu:
-          Absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență (inginer, subinginer, economist);
-          Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet explorer, baze de date;
-          Noțiuni de comunicare în relații publice;
-          Disponibilitate la timp de lucru prelungit pe perioade limitate;
-          Rezistență la stres;
-          Cunoștințe privind întocmirea contractelor de achiziții publice;
-          Cunoștințe privind inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;
-          Cunoștințe de contabilitate primară.

 
Conținutul dosarului de înscriere:
-          Cerere de înscrire la concurs adresată conducătorului unității;
-          Copie act identitate;
-          Copii acte de studii (diploma + foaie matricolă);
-          Copie după carnetul de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
-          Cazier judiciar;
-          Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
-          Curriculum vitae în format Europass.
-          Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Bibliografie post secretar:
-          Legea educației naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
-          Legile de salarizare în sistemul bugetar;
-          Codul muncii Legea 53/2008 cu modificările și completările ulterioare;
-          Contractul colectiv de muncă la nivelul învățământului preuniversitar;
-          Legea arhivelor naționale;
-          Legea pensiilor;
-          ROFUIP, OMEN 5079/2016;
-          Manualul de utilizare pentru aplicațiile: EDUSAL, SIIIR (se pun la dispoziție de către instituție în format electronic);
-          Regimul actelor de studii în învățământul preuniversitar.
 
Bibliografie administrator de patrimoniu:
-          Legea educației naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
-          Codul muncii Legea 53/2008 cu modificările și completările ulterioare;
-          Contractul colectiv de muncă la nivelul învățământului preuniversitar;
-          ROFUIP, OMEN 5079/2016;
-          Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestiunea;
-          Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
-          HG 395/2016 Norme metodologice de aplicare a Legii 98/2016;
-          OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
-          OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile;
-          Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
-          Legea 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor;
-          Legea 333/2003 Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
 
COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.