Articole

Concurs îngrijitor - 1 post

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Îngrijitor – 1 post
 

Liceul Teoretic „Roth-Oberth”, cu sediul în Mediaș, strada George Enescu, nr 7, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
 
Denumirea postului: Îngrijitor
Număr posturi: 1 post
Perioadă contractuală: Nedeterminată.
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
-  nivelul studiilor: medii
-  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită;
- constituie avantaj certificatul de absolvire al cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.
 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă: în data de 24.04.2024, ora 09.00, la sediul instituției;            
 • proba practică: în data de 24.04.2024, ora 10.00, la sediul instituției; 
 • interviul: în data de 24.04.2024, ora 11.00, la sediul instituției.
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic „Roth-Oberth”, Mediaș și trebuie să conțină următoarele documente:
 

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii
 4. Copia certificatului de naștere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
 6. Copie carnet de muncă și raport REVISAL
 7. Cazier judiciar
 8. Certificat de integritate comportamentală
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (medic de familie).
 
 Bibliografie :

 1. Legea 319/2016 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă ;
 2. Hotărâre Guvern Nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 3. Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
 4. ORDIN nr. 4.183 din 04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare (drepturile și obligațiile salariaților, drepturile și obligațiile angajatorului).
 
Intervalul de depunere a dosarelor candidaților este 08.04.2024 – 19.04.2024.
 
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității și la secretariat,telefon 0269/844406, int 8001.
 
 
 
Director,
Prof. Pântea Aura Viviana
 
COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.