Articole

Anunt transformare posturi

Liceul Teoretic "Stephan Ludwig Roth

Str. G. Enescu, Nr.7, loc. Medias, jud. SIBIU
Telefon: 0269.844.406
Fax: 0269.843.533
E-mail: liceul_roth [ a ] yahoo.com

Anunt INFORMATICIAN:

ANUNŢ
 
              Având in vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1027/11.11.2014, publicată în M.O. nr.854/24.11.2014,Liceul Teoretic" St.L.Roth", organizează examen de promovare pentru  funcţia de informatician  din treapa profesională informatician I  cu studii medii,  în treapta profesională informatician IA cu studii medii.
                        Examenul de promovare este  stabilit în data de 27.10.2016 la ora 10,30 în sala 4.
Bibliografia propusă pentru examenul de promovare este:
 1.Cercel, Emilian, Microsoft Office 2007, Ghid vizual rapid pentru Windows, București, Editura     Niculescu, 2009.
2. Cowart, Robert;Knittel, Brian, Windows XP Profesional, București, Editura Teora, 2002.
3. Dădârlat, Vasile Teodor; Cebuc, Emil, Rețele de calculatoare de la cablare la interconectare, Cluj, Editura Albastră.
4. Munteanu, Adrian; Greavu-Șerban, Valerică, Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare, Iași, Editura Polirom, 2003.
5. Ogletree, Terry, Rețele de calculatoare- depanare și modernizare, București, Editura Teora.
                        Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, pe un subiect ales dintre cele stabilite de comisia de examinare.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează     lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor  criterii:
            - cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
            - abilităţi de comunicare;
            - capacitate de sinteză;
            - complexitate, iniţiativă, creativitate.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
            Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul liceului, precum şi pe pagina de internet, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
  
 
 
            Director,
            Ion Teodora

Anunt BIBLIOTECAR:

ANUNŢ
 
  Având in vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1027/11.11.2014, publicată în M.O. nr.854/24.11.2014,Liceul Teoretic" St.L.Roth", organizează examen de promovare pentru  funcţia de bibliotecar  din treapa profesională bibliotecar II cu studii superioare în treapta profesională bibliotecar I cu studii superioare.
Examenul de promovare este  stabilit în data de 27.10.2016 la ora 10,30 în sala 4.
Bibliografia propusă pentru examenul de promovare este:
*** Codul deontologic al bibliotecarului din România.
*** Legea bibliotecilor 334/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare  nr.1321/11.02.2016.
*** Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilorșcolareși a centrelor de     documentareșiinformare conf. Ordinului de Ministru nr.5556/07.10.2016.
           Ciorcan, Marcel, Organizareacolecțiilor de bibliotecă:bazelebiblioteconomiei, Cluj, Editura
                     Casa Cărții de Știință, 2001.
Regneală, Mircea,  Studii de biblioteconomie, Constanța, Editura Ponto, 2001.
  Săluc, Horvat, Introducereînbiblioteconomie, București, EdituraGrafoart, 1996.
            Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, pe un subiect ales        dintre cele stabilite de comisia de examinare.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor           criterii:
- cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de sinteză;
- complexitate, iniţiativă, creativitate.
Punctajul acordat de membrii comosiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul liceului, precum şi pe pagina de internet, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
  
 
 
            Director,
            Ion Teodora
 
COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.