Control managerial intern

 1. Standard 1 - ETICA ȘI INTEGRITATE
  1. Coperta - Standardul 1
  2. Documente
   • Procedura operațională-Desemnarea consilierului de etică
   • Procedura operațională - Semnalarea neregularităților
   • Procedura operațională - Cercetarea disciplinară
   • Procedura operațională - Identificarea și gestionarea abaterilor
 2. Standard 2 - ATRIBUÈšII, FUNCÈšII, SARCINI
  1. Coperta - Standardul 2
  2. Documente
   • Procedura operațională - întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
   • Procedura operațională - întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post (anexe)
   • Procedura operațională - Delegarea de atribuții
   • Decizie privind delegarea de atribuții
   • Procedura operațională - Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile
   • Procedura operațională - Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile (anexele)
 3. Standard 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ
  1. Coperta – Standardul 3
  2. Documente
   • Procedura operațională - Evaluarea performanțelor angajatilor
   • Procedura operațională - Formarea continuă și  perfecționarea personalului angajat
 4. Standard 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICÄ‚
  1. Coperta - Standardul 4
  2. Documente
   • Procedura operațională – Analizarea și stabilirea structurii organizatorice
   • Formular Hotărârea CA – organigrama unității de învățământ
   • Formular Decizie – aprobare organigramă a unității de învățământ
 5. Standard 5 - OBIECTIVE
  1. Coperta - Standardul 5
  2. Documente
   • Procedura operațională - Stabilirea obiectivelor unității de învățământ
   • Procedura operațională - Stabilirea și reevaluarea obiectivelor
   • Formular – Chestionar de stabilire a necesităților curente și viitoare ale unității de învățământ și ale pieței deservite
   • Formular – Stabilirea obiectivelor specifice, la nivelul compartimentului
   • Formular – Chestionar de analiză a obiectivelor stabilite
   • Formular – Stabilirea constatărilor relevante ale analizelor efectuate de management
   • Formular – Fișa de stabilire a resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor
   • Formular Hotărârea CA – aprobarea obiectivelor unității de învățământ
   • Formular Decizie – aprobarea obiectivelor unității de învățământ
   • Formular  - Raport semestrial/anual privind starea învățământului
 6. Standard 6 - PLANIFICAREA
  1. Coperta - Standardul 6
  2. Documente
   • Graficul ședințelor C.P.
   • Tematica ședințelor C.P.
   • Graficul ședințelor C.A.
   • Tematica sedintelor C.A.
   • Formular - Hotărâre C.A. – plan managerial
   • Formular - Hotărâre C.A. – PDI/PAS
   • Grafic - ședinte de analiză
   • Model - raport de analiză
   • Plan Operational - departament_Administrativ (1)
   • Plan Operational - departament  Administrativ (2)
   • Plan Operational - C.E.A.C.
   • Plan Operational - departament_Financiar
   • Plan Operational - departement_Instrucție-Educație
   • Plan Operational - departament Secretariat-Personal
   • Procedura de Sistem -  Raportarea periodică a realizării activităților asociate îndeplinirii obiectivelor stabilite în planurile manageriale
   • Procedura de Sistem - Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
 7. Standard 7 - MONITORIZAREA PERFORMANÈšELOR
  1. Coperta - Standardul 7
  2. Procedura  Operațională - Monitorizarea și raportarea performantelor
 8. Standard 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI
  1. Coperta - Standardul 8
  2. Documente 1
   • Procedura Operațională - Implementarea sistemului de control intern managerial
   • Formular - Hotărâre C.A.- constituirea Comisiei de control intern managerial
   • Formular - Stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității CCIM
   • Formular - Analiză activități vulnerabile
   • Formular Decizie - Organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern/managerial
  3. Documente 2
   • Procedura Operațională - Managementul riscului. Determinarea expunerii la risc
   • Fișa de urmărire a riscului
   • Formular - alertă la risc
   • Planul pentru implementarea măsurilor de control
   • Proces verbal – ședință de analiză a riscurilor
   • Registrul riscurilor
   • Registrul riscurilor (cu instrucțiuni de completare)
   • Scală – expunerea la riscuri
   • Scală - impactul riscului
   • Scală - probabilitate de apariție a riscului
   • Scale de măsurare a riscului
 9. Standard 9 - PROCEDURI
 1. Coperta - Standardul 9
 2. STANDARD 9.1
 • Procedura Operațională - Implementarea sistemului de control intern managerial
 • Elaborarea și codificarea procedurilor generale
 • Situație efectuare ore muncă  - anexa procedura intocmire pontaj
 1. STANDARD 9.2
 • Constituirea și completarea dosarelor personale ale angajaților
 • Organizarea concursurior de angajare
 • Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă
 • întocmirea registrului general al angajaților
 • întocmire pontaj
 • întocmire state de plată
 • Elaborarea și aplicarea deciziilor
 • Emiterea adeverințelor
 1. STANDARD 9.3
 • întocmirea bugetului
 • întocmirea ALOP
 • întocmirea registrului Cartea mare
 • întocmirea registrului jurnal
 • înregistrarea în contabilitate
 • Control financiar contabil
 • Achiziții publice
 1. STANDARD 9.4
 • Gestionarea patrimoniului unității de învățământ
 • Gestionarea deșeurilor
 1. STANDARD 9.5
 • Gestionarea fondului de carte
 • Utilizarea fondului de carte
 1. STANDARD 9.6
 • Organizarea și funcționarea consiliuliu director
 • Desemnarea membrilor C.A.
 • Organizarea și funcționarea comiisilor metodice
 • Alegerea curriculumului de decizie a școlii
 • Combatere violențe
 • Acordarea primului ajutor
 • Procedura operațională de instruire in domeniul SSM
 • întocmirea planificărilor
 • Procedură efectuare instruire asistențe la clasă
 1. STANDARD 9.7
 • Organizarea și funcționarea C.A.
 • Emiterea hotărârilor
 • Punerea în aplicare a hotărârilor
 1. Standard 10 - SUPRAVEGHEREA
  1. Coperta – Standard 10
  2. Supravegherea desfășurării activităților în unitatea de învățământ
 2. Standard 11 CONTINUITATEA ACTIVITÄ‚ÈšII
  1. Coperta - Standardul 11
  2. Continuitatea activității
 3. Standard 12 INFORMARE ȘI COMUNICARE
  1. Coperta – Standard 12
  2. Realizarea circuitului informației
  3. Comunicarea inter și intrainstituțională
  4. Corespondența inter și intrainstituțională
 4. Standard 13 GESTIONAREA DOCUMENTELOR
  1. Coperta - Standardul 13
  2. Realizarea circuitului documentelor
  3. Arhivarea documentelor
  4. Realizarea activităților de inventariere
 5. Standard 14 RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ
  1. Coperta – Standard 14
  2. întocmirea bugetului
  3. C
  4. Corespondența inter și intrainstituțională
  5. ,2
 6. Standard 15 EVALAUAREA SISTEMULUI MANAGERIAL
  1. Coperta – Standard 15
  2. întocmirea ALOP  
  3. întocmirea Regitrului Cartea mare
  4. întocmirea registrului jurnal
  5. Control financiar preventiv propriu 
  6. Achiziții publice
  7. Raportarea contabilă și financiară
  8. Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv 
  9. Decizie desemnare persoana control financiar
  10. Notă de restituire
  11. Raport privindactivitatea financiară
  12. Refuz de viză
  13. Registru operațiuni prezentate la viza CFP
  14. Achiziții publice directe
COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.