Consilier şcolar

NU eşti singur în faţa problemelor cu care te confrunţi…..
 
CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR OLTEAN GABRIELA

Stă la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor prin următoarele:

  • Consiliere suportivă pentru elevi/profesori/părinţi în momentele dificile din existenţa lor: stări conflictuale, decesul persoanelor apropiate, timiditate, decepţii, complexe de inferioritate, tulburări de comportament, incapacitate de concentrare, deficit de menţinere a atenţiei, irascibilitate, fatigabilitate, nervozitate, stări emoţionale deranjante, etc;
  • Consiliere individuală
  • Orientare şcolară si profesională
  • Eficientizarea relaţiilor profesor-elev-părinte
  • Dezvoltare personală(autocunoastere, comunicare asertiva, managementul emotional, adaptare la situatii noi,stimulare resurse proprii, autoevaluare..)
  • Managementul învăţării
  • Eficientizarea relaţiilor dintre elevi, grupul de prieteni
  • Adaptarea la mediul şcolar si cerinţele sale
  • Consiliere în rezolvarea de probleme

Proiecte, activităţi şi acţiuni sub coordonarea Cabinetului:

Planificarea carierei- program permanent de consiliere şi orientare şcolară şi profesională pentru autocunoaştere şi înzestrare cu abilităţi şi cunoştinţe necesare realizării unui management eficient al propriei cariere.
Şcoala părinţilor- intervenţie adresată părinţilor elevilor şi pentru sprijiniriea familiei prin găsirea unor noi căi de comunicare şi colaborare între părinţi/copii şi educatori
Educaţia pentru sănătate- program permanent adresat cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora pentru informare şi responsabilizare în problematica sănătăţii

Orar

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
09.30-12.30 07.30-12.30 09.30-14.30 09.30-12.30 09.30-11.30


development & webserving copyright by 1pixelsolutions