Burse 2020-2021 Sem II


Semestrul II


1. Burse de studiu
(se acordă la cerere)
Criterii de acordare
Venitul lunar net pe membru de familie pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020
   -  1346 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii medii)
   -  1413 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii superioare)
    - 2362 lei /membru de familie(pentru angajaţi care lucrează în construcţii)
  PROMOVAȚI cu media generală peste 7 în Semestrul I. 
Media 10 la purtare pe Semestrul I.
 
Important!!! Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.
ACTE NECESARE
1. Adeverințe de venit net pentru lunile octombrie-noiembrie-decembrie 2020(salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!, sau declarație pe proprie răspundere de la părinții fără venit - autentificată la notariat
2. Adeverințe de la frații elevi sau studenți și/sau declarație pe proprie răspundere (autentificată la notariat) de la frații aflați în întreținerea familiei care nu sunt elevi/studenți, care nu lucrează și nu au venit.
2. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I 
3. Copie BI/CI, părinți, frați, elev

4. Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei)


2. Burse de ajutor social
(se acordă la cerere și se revizuiesc semestrial)
Criterii de acordare
A.Elevii orfani
- orfani
- promovați
- Media 10 la purtare în Semestrul I

ACTE NECESARE
A. BURSE ELEVI ORFANI
1. Copie Certificat de deces (pentru elevii care nu au fost orfani la începutul anului școlar)
2.  Cerere (se descarcă de aici) 
în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
3. Copie Carte de Identitate
4. Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei)

sau
Criterii de acordare
B.Elevii Bolnavi
- bolnavi TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insufiviențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică. glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestați HIV, bolnavi SIDA, suferinzi de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor.
- promovați 
- Media 10 la purtare în Semestrul I


ACTE NECESARE
B. BURSE ELEVI BOLNAVI
1. Adeverințe medicale
2. Anchetă socială făcută de medicul de familie
3. Cerere (se descarcă de aici) 
în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
4. Copie Carte de Identitate
5. Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei)


Criterii de acordare
C.Elevii cu domiciliul în mediul rural
- domiciliul stabil în mediul rural și care nu au posibilitatea să studieze în localitatea de domiciliu.
- promovați 
- Media 10 la purtare în Semestrul I


ACTE NECESARE
C. BURSE ELEVI CU DOMICILIUL ÎN MEDIUL RURAL
1. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
2. Copie Carte de Identitate

Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei - numai după validarea cererii)
sau
D. Burse pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse care cumulează condițiile:

- promovați 
- Media 10 la purtare în Semestrul I


    - Au venit net lunar pe membru de familie pe lunile ianuarie -decembrie 2020 și ianuarie 2021 de cel mult 50% din salariul minim net pe economie, după cum urmează:
              –  673   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii medii) - lunile ianuarie - decembrie 2020
              –  693   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii medii) - luna ianuarie 2021
              –  706,5   lei/membru de familie (pentru angajaţi cu studii superioare) - ianuarie 2020 - ianuarie 2021
              –  1181   lei/membru de familie  (pentru angajaţi care lucrează în construcţii) 
- ianuarie 2020 - ianuarie 2021
     - Nu dețin terenuri agricole mai mari de 20000 mp în zone colinare și de șes și de 40000 mp în zone montane

ACTE NECESARE
D. BURSE ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CU VENITURI REDUSE
1. Adeverințe de venit (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!) sau declarații pe proprie răspundere dată la notar.   
2. Adeverințe de la primărie - din care să rezulte că nu dețin terenuri agricole cu suprafețe mai mari de 20000 mp (zone colinare și de ses) sau 40000mp (zone montane)
3. 
Adeverințe de la frații elevi sau studenți și/sau declarație pe proprie răspundere (autentificată la notariat) de la frații aflați în întreținerea familiei care nu sunt elevi/studenți, care nu lucrează și nu au venit.
4. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
5 Copie BI/CI - elev, părinți, frați
6. Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei)  

 
IMPORTANT!!!Venitul mediu net se calculează din toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii și se pierde dacă nota la purtare nu rămâne 10 și în situații de corigență.
 
DOSARUL cuprinzând DOCUMENTELE solicitate se TRANSMIT DIRIGINȚILOR (în format DIGITAL sau FIZIC) care le ÎNCARCĂ pe PLATFORMA DEDICATĂ BURSELOR ELEVILOR !!! după semnare și validare. 

TERMEN LIMITĂ pentru ÎNCĂRCAREA DOSARELOR,
26 FEBRUARIE 2021
  
CERERE DE ACORDARE A BURSEI (se poate descarca de aici)

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  doamna profesoară Elena NEGREA (negrea.elena@liceulroth.ro) sau de la Secretariatul liceului (secretariat@liceulroth.ro)
  
 
COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.