Burse 2021-2022 Sem II

CONDIÈšII DE ACORDARE A BURSELOR
 
Semestrul II 2021-2022
 
Elevii care au avut burse de merit, de studiu sau sociale în semestrul I
nu trebuie să mai facă cerere pt. sem al II-lea.
 
Cei care nu au beneficiat de bursă în sem. I și se încadrează în condițiile de mai jos pot depune cerere până la termenul stabilit.
1. Burse de studiu
Criterii de acordare pentru elevii din clasa a IX-a și pentru cei din celelalte clase,dar care nu au beneficiat de bursă de studiu în semestrul I, iar acum se încadrează în condițiile de acordare:
 • Elevii să provină din familii în care venitul lunar net pe membru de familie pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021 să fie cel mult 1524 de lei, astfel:
 • 1540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană
 • 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane
 • 1572 lei pentru salariatul care are în întreținere trei persoane
 • 1604 lei pentru salariatul care are în întreținere patru sau mai multe persoane
 
 • Elevii să aibă media pe semestrul I cel puțin 7,50
 • Absențele nemotivate pe semestrul I să fie cel mult 10
 


ACTE NECESARE
1. Adeverințe de venit net pentru lunile octombrie , noiembrie și decembrie 2021 (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!, sau declarație pe proprierăspundere autentificată la notariat de la părinții fără venit.) 
2. Adeverințe de la frații elevi sau studenți și/sau declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat de la frații aflați în întreținerea familiei , care nu sunt elevi/studenți, care nu lucrează și nu au venit.
2. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică media pe semestrul I și numărul de absențe nemotivate pe semestrul I. (cererea –avizată de diriginte)
3. Copie BI/CI, părinți, frați
4. Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei) – doar cei care acum își deschid cont

2. Burse de ajutor social
Important!!! Elevii care primesc burse sociale nu pot depăși 9 absențe nemotivate într-o lună . Bursele de ajutor social se pierd în luna în care elevul acumulează 10 absențe nemotivate.

A. Elevii orfani, crescuți de un singur părinte sau abandonați și beneficiind de o măsură de protecție socială
 
Criterii de acordare:
 • Elevii să facă parte dintr-una dintre categoriile de mai sus.
 
ACTE NECESARE
1. Copie Certificat de deces (pentru elevii care nu au fost orfani la începutul anului școlar) / acte doveditoare ale elevilor crescuți de un singur părinte sau abandonați și beneficiind de o măsură de protecție socială –ex – copia certificatului de naștere în care figurează un singur părinte / copia sentinței de încredințare a copilului către un singur părinte(custodie exclusivă dată de tribunal sau de autoritatea tutelară) / declarație pe propria  răspundere , autentificată la notariat , a părintelui care crește singur copilul
2.  Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică faptul că e promovat pe semestrul I (cererea – avizată de diriginte)
3.  Extras de cont Banca TRANSILVANIA pt plata burselor – cei care acum își deschid cont
 
B. Elevii bolnavi
 
Criterii de acordare:
 • bolnavi cu deficiențe sau afectări funcționale produse de boli , cf . Ordinului nr . 1306 / 1883 /2016
ACTE NECESARE
1. Certificat eliberat de medicul specialist (tip A 5) ,avizat de medicul de familie / certificat de handicap avizat de medicul de familie
2. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică faptul că este promovat în semestrul I (cererea – avizată de diriginte)
3. Extras de cont Banca TRANSILVANIA pt . plata bursei – cei care acum își deschid cont

C. Elevii cu domiciliul în mediul rural
 
Criterii de acordare:
 • elevii au domiciliul stabil în mediul rural și  nu au posibilitatea să studieze în localitatea de domiciliu.
 
ACTE NECESARE
1. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică faptul că este promovat în semestrul I (cererea – avizată de diriginte)
2. Copie Carte de Identitate
3. Extras de cont Banca TRANSILVANIA pt . plata bursei – cei care acum își deschid cont
 
D. Elevii proveniți din familii cu venituri reduse 
 
Criterii de acordare:
 
 • elevii să provină din familii în care venitul lunar net pe membru de familie pe lunile pe lunile ianuarie-decembrie 2021 este de cel mult 50% din salariul minim net pe economie,762 de lei , astfel:
 • 770 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană
 • 778 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane
 • 786 lei pentru salariatul care are în întreținere trei persoane
 • 802 lei pentru salariatul care are în întreținere patru sau mai multe persoane
 
ACTE NECESARE
1. Adeverințe de venit net pe lunile ianuarie – decembrie 2021 (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!)  / declarații pe propria răspundere , autentificate la notariat ,de la părinții fără venit)
2. Adeverințe de la frații care sunt elevi / studenți sau declarații pe propria răspundere , autentificate la notariat, de la frații aflați în întreținerea familiei , dar nu sunt elevi / studenți , nu lucrează și nu au venit .
3. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică  faptul că e promovat în semestrul I (cererea – avizată de diriginte)
4. Copie BI/CI - părinți, frați
5. Extras de cont Banca TRANSILVANIA (pentru plata bursei)  - cei care acum își deschid cont
 
3. Burse de merit pentru clasa a IX-a (nu necesită cerere individuală)
TERMEN LIMITÄ‚ pentru DEPUNEREA DOSARELOR,
14 februarie 2022 Informații suplimentare se pot obține de la Comisia de Burse: profesor Elena NEGREA, Constantin ENEA sau de la Secretariatul liceului.
 
IMPORTANT !!!
 1. DOSARELE VOR FI semnate și validate de către profesorii diriginți.
 2. Elevii care NU AU CONT DESCHIS la Banca Transilvania, își vor deschide cont NUMAI DUPÄ‚ AFIȘAREA BURSELOR ACORDATE!!!
COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.