Burse 2018-2019 Sem. ISemestrul I

Burse de performanță (doar pentru clasele X-XII)

Criterii de acordare
Locul I, II sau III la olimpiade și concursuri aflate pe lista aprobată de M.E.N. – faza națională
sau
Calificare la olimpiade internaționale
 
OBS.Media 10 la purtare pe anul școlar anterior.

ACTE NECESARE
1. Copia Diplomei
2. Cerere (se descarcă de aici)

3. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)

 
 Burse de merit 
(doar pentru clasele X-XII)
Criterii de acordare
Locul I, II sau III la olimpiade și concursuri aflate pe lista aprobată de M.E.N. – faza județeană
sau
Media pe anul școlar anterior de cel puțin 8,50
Media 10 la purtare în anul școlar precedent.
 
Important!!!Bursele de merit se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.
 
ACTE NECESARE
1. Copia Diplomei  (dacă este cazul)  
2. Cerere (se descarcă de aici) (numai pentru cei care au obținut premii la olimpiade și concursuri)

3. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)


Burse de studiu (doar pentru clasele X-XII)
(se acordă la cerere)
Criterii de acordare
Venitul lunar net pe membru de familie pe lunile iunie, iulie, august – cel mult 1162 lei / membru de familie.
Media generală peste 7 în anul școlar precedent 
Media 10 la purtare în anul școlar precedent.
 
Important!!! Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.
ACTE NECESARE
1. Adeverințe de venit (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!) 
2. Cerere (se descarcă de aici)
3. Copie BI/CI, părinți, frați, elev

4. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)
5. Adeverințe din care să rezulte că frații/surorile sunr elevi/studenți


Burse de ajutor social
(se acordă la cerere și se revizuiesc semestrial)
Criterii de acordare
A.Elevii orfani
- orfani
- promovați
- Media 10 la purtare în anul școlar precedent

ACTE NECESARE
A. BURSE ELEVI ORFANI
1. Copie Certificat de deces
2.  Cerere (se descarcă de aici)

3. Copie Carte de Identitate
4. Extras de cont ALPHA BANK
5. Adeverințe cu media generală și media la purtare în clasa a VIII-a de la școala de proveniență - NUMAI PENTRU CLASA a IX-a

sau
B.Elevii Bolnavi
- bolnavi TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insufiviențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică. glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestați HIV, bolnavi SIDA, suferinzi de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor.
- promovați 
- Media 10 la purtare în anul școlar precedent 


ACTE NECESARE
B. BURSE ELEVI BOLNAVI
1. Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar
2. Anchetă socială de la medicul de familie
3. Cerere (se descarcă de aici)

4. Copie Carte de Identitate
5. Extras de cont ALPHA BANK

sau
C.Elevii cu domiciliul în mediul rural
- domiciliul stabil în mediul rural și care nu au posibilitatea să studieze în localitatea de domiciliu.
- promovați 
- Media 10 la purtare în anul școlar precedent 


ACTE NECESARE
C. BURSE ELEVI CU DOMICILIUL ÎN MEDIUL RURAL
1. Cerere (se descarcă de aici)
2. Copie Carte de Identitate
3. Extras de cont ALPHA BANK
4. Adeverințe cu media generală și media la purtare în clasa a VIII-a de la școala de proveniență - NUMAI PENTRU CLASA a IX-a

sau
D. Burse pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse care cumulează condițiile:
    - Au venit net lunar pe membru de familie pe lunile septembrie 2017- august 2018 de cel mult 50% din salariul minim net pe economie
             – cel mult 532,5 lei/membru de familie - septembrie 2017 -  decembrie 2017
             – cel mult 581 lei/membru de familie - ianuarie - august 2018
    - Nu dețin terenuri agricole mai mari de 20000 mp în zone colinare și de șes și de 40000mp în zone montane
    - Media 10 la purtare în anul școlar precedent 

ACTE NECESARE
D. BURSE ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CU VENITURI REDUSE
1. Adeverințe de venit (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!)  
2. Adeverințe de la primărie - din care să rezulte că nu dețin terenuri agricole cu suprafețe mai mari de 20000 mp (zone colinare și de ses) sau 40000mp (zone montane)
3. Cerere (se descarcă de aici)

4 Copie BI/CI - elev, părinți, frați
5. Extras de cont ALPHA BANK(pentru plata bursei)  
6. Adeverințe din care să rezulte că frații/surorile sunr elevi/studenți
7. Adeverințe cu media generală și media la purtare în clasa a VIII-a de la școala de proveniență - NUMAI PENTRU CLASA a IX-a

 
IMPORTANT!!!Venitul mediu net se calculează din toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii și se pierde dacă nota la purtare nu rămâne 10 și în situații de corigență.
 

TERMEN LIMITĂ pentru DEPUNEREA DOSARELOR,
JOI, 27  SEPTEMBRIE 2018
 
CERERE DE ACORDARE A BURSEI (se poate descarca de aici)

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Comisia de Burse: profesor Elena NEGREA, Constantin ENEA sau de la Secretariatul liceului.
  

 

COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.