Sprachdiplome

ATESTATUL DE LIMBĂ GERMANĂ - EXAMENUL DSD

 
Examenul pentru obținerea atestatului de limbă germană este coordonat de statul german și se organizează din 1995 la Mediaș. Cu această diplomă absolvenții au posibilitatea să studieze în Germania, Austria, Elveția.
 
La început examenul conținea 4 probe scrise: înțelegerea unui mesaj citit, înțelegerea unui mesaj audiat, gramatică și vocabular, comunicare scrisă și comunicare orală: text la prima vedere (rezumat și dialog), precum și o temă pe care candidatul a pregătit-o în prealabil.
Conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi DSD- ul a devenit un examen pentru nivelurile B2- C1. Calitatea este asigurată prin îndrumare științifică și evaluare metodică.

Examenul scris se organizează în prima zi de marți din decembrie și conține: înțelegerea unui mesaj citit, înțelegerea unui mesaj audiat și comunicare scrisă. Lucrările vor fi trimise la Köln și corectate acolo.

Examenul oral este organizat în ianuarie, dar elevii pregătesc jumătate de an înainte o temă în echipă, iar la examen o prezintă individual. Examenul oral durează 20 de minute și este compus din două părți: un câmp lexical după care candidații prezintă un discurs (timp de pregătire 20 minute) și prezentarea temei pregătite.


development & webserving ã by 1pixelsolutions