Bani de Liceu 2016-2017

Liceul Teoretic “STEPHAN LUDWIG ROTH”
Mediaş
 
Bani de Liceu
Criterii și acte necesare la Dosarul pentru acordarea  sprijinului financiar prin programul "BANI DE LICEU" 

1.    Venit brut lunar pe membru de familie realizat în lunile IUNIE, IULIE şi AUGUSTmaximum 150 RON.
Adeverinţe de venit de la locul de muncă al părinţilor sau
- Declaraţie pe proprie răspundere că nu au niciun venit, însoţită de adeverinţă de la primărie din care să rezulte suprafaţa de pământ deţinută sau lipsa ei – formular tipizat obţinut de la primărie.

2.  Copie după certificatele de naştere sau C.I./B.I.ale părinţilor şi fraţilor.

3.  Adeverinţe din care să rezulte că fraţii/surorile sunt elevi/studenţi, eliberate de instituţiile de învăţământ unde studiază aceştia.

4.  Copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani.

5.  Adeverinţă din care să rezulte media generală a clasei a VIII-aşi numărul de absenţe nemotivate, eliberată de şcoala de provenienţă – numai pentru elevii din clasa a IX-a.

6.  Copie după Certificatul de revoluţionar al părintelui, dacă este cazul.

7.  Adeverinţa medicală a elevului– dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informaţii suplimentare la secretariat). 

8.  Cerere tip (se poate descarca de aici).

9.  Anchetă socialăfăcută de primărie.

10.Copie după C.I./B.I.al elevului care solicită BANI de LICEU.
 
TERMEN LIMITĂ pentru DEPUNEREA DOSARELOR,
1 Octombrie 2015
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul liceului.

development & webserving ã by 1pixelsolutions