Burse 2017-2018 Sem II

Semestrul II


Burse de studiu
(se acordă la cerere)
Criterii de acordare
Venitul lunar net pe membru de familie pe lunile noiembrie și decembrie 2016 și ianuarie 2017, 925 lei /membru de familie.
 - PROMOVAȚI cu media generală peste 7 în Semestrul I. 
Media 10 la purtare pe Semestrul I.
 
Important!!! Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.
ACTE NECESARE
1. Adeverințe de venit net pentru lunile noiembrie-decembrie 2016 și ianuarie 2017 (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!, sau declarație pe proprie răspundere de la părinții fără venit.) 
2. Adeverințe de la frații elevi sau studenți și/sau declarație pe proprie răspundere de la frații aflați în întreținerea familiei care nu sunt elevi/studenți, care nu lucrează și nu au venit.
2. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I 
3. Copie BI/CI, părinți, frați, elev

4. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)


Burse de ajutor social
(se acordă la cerere și se revizuiesc semestrial)
Criterii de acordare
A.Elevii orfani
- orfani
- promovați
- Media 10 la purtare în Semestrul I

ACTE NECESARE
A. BURSE ELEVI ORFANI
1. Copie Certificat de deces (pentru elevii care nu au fost orfani la începutul anului școlar)
2.  Cerere (se descarcă de aici) 
în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
3. Copie Carte de Identitate
4. Extras de cont ALPHA BANK

sau
Criterii de acordare
B.Elevii Bolnavi
- bolnavi TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insufiviențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică. glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestați HIV, bolnavi SIDA, suferinzi de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor.
- promovați 
- Media 10 la purtare în Semestrul I


ACTE NECESARE
B. BURSE ELEVI BOLNAVI
1. Adeverințe medicale
2. Anchetă socială făcută de medicul de familie
3. Cerere (se descarcă de aici) 
în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
4. Copie Carte de Identitate
5. Extras de cont ALPHA BANK

sau
Criterii de acordare
C.Elevii cu domiciliul în mediul rural
- domiciliul stabil în mediul rural și care nu au posibilitatea să studieze în localitatea de domiciliu.
- promovați 
- Media 10 la purtare în Semestrul I


ACTE NECESARE
C. BURSE ELEVI CU DOMICILIUL ÎN MEDIUL RURAL
1. Cerere (se descarcă de aici) în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
2. Copie Carte de Identitate
3. Extras de cont ALPHA BANK
sau
D. Burse pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse care cumulează condițiile:

- promovați 
- Media 10 la purtare în Semestrul I


    - Au venit net lunar pe membru de familie pe lunile februarie-decembrie 2016 și ianuarie 2017 de cel mult 50% din salariul minim net pe economie
              – 392,5   lei/membru de familie - în lunile - februarie,martie, aprilie 2016
              – 462,5  lei/membru de familie - în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie, decembrie 2016
              – 462,5   lei/membru de familie - ianuarie 2017
     - Nu dețin terenuri agricole mai mari de 20000 mp în zone colinare și de șes și de 40000mp în zone montane

ACTE NECESARE
D. BURSE ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CU VENITURI REDUSE
1. Adeverințe de venit (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!)  
2. Adeverințe de la primărie - din care să rezulte că nu dețin terenuri agricole cu suprafețe mai mari de 20000 mp (zone colinare și de ses) sau 40000mp (zone montane)
3. Cerere (se descarcă de aici) 
în care se specifică media 10 la purtare pe Semestrul I și MEDIA GENERALĂ cu care a promovat Semestrul I
4 Copie BI/CI - elev, părinți, frați
5. Extras de cont ALPHA BANK(pentru plata bursei)  

 
IMPORTANT!!!Venitul mediu net se calculează din toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii și se pierde dacă nota la purtare nu rămâne 10 și în situații de corigență.
 

TERMEN LIMITĂ pentru DEPUNEREA DOSARELOR,
20 MARTIE 2017
  
CERERE DE ACORDARE A BURSEI (se poate descarca de aici)

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  doamna profesoară Elena NEGREA sau de la Secretariatul liceului.
  
 

development & webserving ã by 1pixelsolutions