Burse 2016-2017 Sem. I

TABEL CU ELEVII care BENEFICIAZĂ de BURSE ȘCOLARE pe Semestrul I 2016-2017

Semestrul I


Burse de performanță (doar pentru clasele X-XII)

Criterii de acordare
Locul I, II sau III la olimpiade și concursuri aflate pe lista aprobată de M.E.N. – faza națională
sau
Calificare la olimpiade internaționale
 
OBS.Media 10 la purtare pe anul școlar anterior.

ACTE NECESARE
1. Copia Diplomei
2. Cerere (se descarcă de aici)

3. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)

 
 Burse de merit 
(doar pentru clasele X-XII)
Criterii de acordare
Locul I, II sau III la olimpiade și concursuri aflate pe lista aprobată de M.E.N. – faza județeană
sau
Media pe anul școlar anterior de cel puțin 8,50
Media 10 la purtare în anul școlar precedent.
 
Important!!!Bursele de merit se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.
 
ACTE NECESARE
1. Copia Diplomei   
2. Cerere (se descarcă de aici)

3. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)


Burse de studiu
(se acordă la cerere)
Criterii de acordare
Venitul lunar net pe membru de familie pe lunile iunie, iulie, august – cel mult 926 lei / membru de familie.
Media generală peste 7 în anul școlar precedent 
Media 10 la purtare în anul școlar precedent.
 
Important!!! Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se pierd dacă nota la purtare nu rămâne 10.
ACTE NECESARE
1. Adeverințe de venit (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!) 
2. Cerere (se descarcă de aici)
3. Copie BI/CI, părinți, frați, elev

4. Extras de cont ALPHA BANK (pentru plata bursei)


Burse de ajutor social
(se acordă la cerere și se revizuiesc semestrial)
Criterii de acordare
A.Elevii orfani
- orfani
- promovați
- Media 10 la purtare în anul școlar precedent / semestrul anterior

ACTE NECESARE
A. BURSE ELEVI ORFANI
1. Copie Certificat de deces
2.  Cerere (se descarcă de aici)

3. Copie Carte de Identitate
4. Extras de cont ALPHA BANK

sau
Criterii de acordare
B.Elevii Bolnavi
- bolnavi TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insufiviențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică. glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestați HIV, bolnavi SIDA, suferinzi de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor.
- promovați 
- Media 10 la purtare în anul școlar precedent / semestrul anterior


ACTE NECESARE
B. BURSE ELEVI BOLNAVI
1. Adeverințe medicale
2. Anchetă socială de la medicul de familie
3. Cerere (se descarcă de aici)

4. Copie Carte de Identitate
5. Extras de cont ALPHA BANK

sau
Criterii de acordare
C.Elevii cu domiciliul în mediul rural
- domiciliul stabil în mediul rural și care nu au posibilitatea să studieze în localitatea de domiciliu.
- promovați 
- Media 10 la purtare în anul școlar precedent / semestrul anterior


ACTE NECESARE
C. BURSE ELEVI CU DOMICILIUL ÎN MEDIUL RURAL
1. Cerere (se descarcă de aici)
2. Copie Carte de Identitate
3. Extras de cont ALPHA BANK
sau
D. Burse pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse care cumulează condițiile:
    - Au venit net lunar pe membru de familie pe lunile septembrie 2015-august 2016 de cel mult 50% din salariul minim net pe economie
             – cel mult 388,5 lei/membru de familie - septembrie 2015 - aprilie 2016
             – cel mult 463    lei/membru de familie - mai, iunie, iulie, august 2016
    - Nu dețin terenuri agricole mai mari de 20000 mp în zone colinare și de șes și de 40000mp în zone montane

ACTE NECESARE
D. BURSE ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CU VENITURI REDUSE
1. Adeverințe de venit (salarii, pensii, alocație suplimentară și orice alt venit permanent!!!)  
2. Adeverințe de la primărie - din care să rezulte că nu dețin terenuri agricole cu suprafețe mai mari de 20000 mp (zone colinare și de ses) sau 40000mp (zone montane)
3. Cerere (se descarcă de aici)

4 Copie BI/CI - elev, părinți, frați
5. Extras de cont ALPHA BANK(pentru plata bursei)  

 
IMPORTANT!!!Venitul mediu net se calculează din toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii și se pierde dacă nota la purtare nu rămâne 10 și în situații de corigență.
 

TERMEN LIMITĂ pentru DEPUNEREA DOSARELOR,
MARȚI, 27  SEPTEMBRIE 2016
 
CERERE DE ACORDARE A BURSEI (se poate descarca de aici)

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Comisia de Burse: profesor Elena NEGREA, Constantin ENEA sau de la Secretariatul liceului.
  

 

development & webserving ã by 1pixelsolutions